Üzletszabályzat

 1. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
  1.1 A DAKINE HUNGARY DK79 Bt. webáruházában történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://www.dakine.hu webcímen, vagy elektronikus levélben e-mail címünkön leadott rendeléseket tudunk elfogadni. Telefonon, faxon, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.
  1.2 Az www.dakine.hu webáruházban az vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.
 2. REGISZTRÁCIÓ
  2.1 A vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
 3. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
  3.1 Áruházunkban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével. Az vásárlási procedúra folyamán a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt.
  3.2 Szállítással kapcsolatos lehetőségek:
 • Kiszállítás Postai úton
 • Kiszállítás csomagszállító partnereinkkel
 • Személyes átvétel
  A kiszállítással és utánvétes fizetéssel kapcsolatos részletes információkat és díjszabásainkat oldalaink Gyakori kérdések rovatában találja meg részletesen. Rendelése feladásával és üzletszabályzatunk elfogadásával Ön elfogadja az ott leírt feltételeket.
  3.3 Kiszállítás esetén Ön köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
  3.4 A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a regisztrációs és szállítási megrendelésre vonatkozó oldalakon a kötelező mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért felelősséget nem vállalunk.
  3.5 Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.
  3.6 Rendelését minden esetben visszaigazoljuk, ha szükséges egyeztetünk a megadott telefonszámokon.
 1. A BEMUTATOTT TERMÉKEK
  4.1 A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.
  4.2 A vételár mindig a kiválasztott áru alatt feltüntetett ár, minden esetben 1 darab termékre vonatkozik.
  4.3 Áruházunk az alábbi termékcsoportokba tartozó árukkal áll a vásárlók rendelkezésére: – dakine hawaii márkanévvel ellátott termékek
 2. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  5.1 Az Áruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  5.2 Áruházunk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza áruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél – függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  5.6 A DK79 Bt. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
  5.7 Webáruházunkban szabadon módosíthatjuk a vásárlás feltételeit és szabályait. A változás a megjelentés időpontjától lép életbe. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
 1. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
  6.1 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon ügyfélszolgálatunkon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. Amennyiben a megrendelt termékek már feladásra, csomagolásra kerültek, az ezzel kapcsolatos költségeket vevő köteles viselni.
  6.2 A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
  6.3 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
  6.4 Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
  6.5 A DK79Bt. követelheti, az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
  6.6 Amennyiben el szeretne állni a vásárlástól, a törvény szerint meghatározott időn belül,
  -a terméket sértetlen állapotban, eredeti csomagolásban, a címke letépése nélkül, juttassa vissza a címünkre: Dakine mintabolt, 3200 Gyöngyös, Páter Kis Szaléz út 22. (Gyöngy Pláza) fsz 8 üzlet.
  -amennyiben a termék megérkezett hozzánk, a termék vételárát visszatérítjük a vevő által megadott bankszámlára történő utalással.
  6.7 Amennyiben a vevő eláll a vásárlástól, úgy természetesen az ingyenes postaköltség sem vonatkozik rá, tehát a vásárlás árának visszatérítésénél, a vételárból a postaköltséget levonjuk és azt az összeget térítjük vissza!
 2. SZEMÉLYES ADATOK
  7.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. A dakine webáruház üzemeltetője, a DK79 Bt. (3200 Gyöngyös, Koháry út 22) Heves Megyei bíróságnál mint cégbíróságnál bejegyezve), az áruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
  7.2 A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.7.3 Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szállító partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
  7.4 Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
  7.5 Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szállító partnerei számára átadja.
  7.6 Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
  7.7 A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
  7.8 A Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztráció során az általa megadott e-mail címekre Szolgáltató levelet küldhessen.
  7.9 A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
  7.10 A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
Shopping Cart